CRM-systemen

De rol van CRM-systemen in klantrelaties

In de moderne zakenwereld draait alles om klantrelaties. Het onderhouden van sterke en duurzame banden met klanten is namelijk essentieel voor het succes van elk bedrijf. Hier komt Customer Relationship Management (CRM) om de hoek kijken. In dit artikel gaan we dieper in op de rol van CRM-systemen in het beheren en verbeteren van klantrelaties.…

eigendomsregistratie

Eigendomsregistratie: van kleitablet tot Cloud

Het concept van eigendom en het vastleggen daarvan is zo oud als de beschaving zelf. Van oudsher werd eigendomsinformatie vastgelegd in fysieke registers. Hierin stonden details zoals de maatvoering van het perceel, de locatie, en de eigenaar. Deze praktijk, hoewel effectief in eenvoudigere tijden, kende zijn beperkingen, vooral wat betreft toegankelijkheid en efficiëntie. De digitalisering…

lobbyisten

Het belang van lobbyisten in de politiek

Lobbyisten spelen een cruciale rol in het politieke landschap. Zij vertegenwoordigen de belangen van verschillende organisaties, variërend van bedrijven en vakbonden tot non-profitorganisaties en maatschappelijke groeperingen. Door hun expertise en contacten binnen de politieke arena kunnen lobbyisten invloed uitoefenen op beleidsvorming en agendasetting. In dit artikel onderzoeken we hoe lobbyisten te werk gaan, met name…